JoomVisionJoomla Template ClubJoomla Extension ClubJoomla Club
Tổ chuyên môn PDF. In Email

TỔ TỰ NHIÊN

Ông:Nguyễn Đức Tiến      Chức vụ : Tổ trưởng

Sinh ngày: 10/11/1979        Quê quán:  Can Lộc –Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú:           Chư kpô- Krông Buk – Đak Lak

Trình độ:    Đại Học        Chuyên ngành : Sư Phạm Toán

ĐTDĐ : 0978 878 157

 

 

 

 

Ông :Nguyễn Văn Sáng            Chức vụ :  Tổ phó

Sinh ngày: 27/03/1983   Quê quán : Tuyên Hóa - Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú:     Chư Kpô – Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Đại Học      Chuyên ngành:  Giáo dục thể chất

ĐTDĐ : 0987 668 110

 

 

Bà : Huỳnh Thị Nhung           Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 30/8/1970     Quê quán: Nghĩa Hành - Quảng Ngãi

Hộ khẩu thường trú:      Chư Kpô-Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng               Chuyên ngành: Hoá –KT

ĐTDĐ: 0984 319 353

 

Ông:    Cao Văn Lâm       

Chức vụ: Hiệu Trưởng 

Sinh ngày:  2/2/1967   

Quê quán:    Tam Kỳ – Quảng Nam   

Hộ khẩu thường trú: Chư KBô –Krông Buk – Đak Lak

Trình độ:    Đại Học                   Chuyên ngành: SP Hoá

ĐTDĐ:  0984 319 353

Bà  :Nguyễn Thị Khoa :     Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 5/6/1963               Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An

Hộ khẩu thường trú:            Chư Kpô – Krông  Buk – Đak Lak

Trình độ: Đại Học                 Chuyên ngành: SP Sinh Học

ĐTDĐ: 0978 490 401

 

 

Ông:Phạm Chí Cường    Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 1/ 1 / 1969     Quê quán: Nghĩa Hành – Quảng  Ngãi

Hộ khẩu thường trú:         Chưkpô- Krông Buk – Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng           Chuyên ngành:  Vật Lý

ĐTDĐ: 0973 269 533

 

Ông: Đinh Xuân Chế  Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày:  5/7/1964   Quê quán: Quảng  Trạch – Quảng  Bình

Hộ khẩu thường trú:           Chư Kpô – Krông Buk – Đak Lak

 

Trình độ:   Cao Đẳng          Chuyên ngành:   SP Toán

ĐTDĐ: 01667 351 536

 

Bà:Nguyễn Thị Hào           Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 02/10/1979        Quê quán:  Diện Châu – Nghệ An

Hộ khẩu thường trú:           Chư kpô- Krông Buk – Đak Lak

Trình độ:    Cao Đẳng        Chuyên ngành : Sư Phạm Toán - Lý

ĐTDĐ : 0972 912 030

Ông:Đinh Văn Long         Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 06/10/1987        Quê quán:  Hà Nam

Hộ khẩu thường trú:           Cư Jut – Đắk  Nông

Trình độ:    Đại Học            Chuyên ngành : Sư Phạm Toán

ĐTDĐ : 0972 779 682

 

Bà : Nguyễn Thị Hoa        Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày:  10/4/1986       Quê quán:   Đức Thọ - Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú:           Ea Hồ - Krông Năng –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng           Chuyên ngành :  Tin Học

ĐTDĐ    01699 252 032

 

 

Bà : Trần Thị Minh Trang  :         Chức vụ :  Thiết bị

Sinh ngày: 08/08/1984          Quê quán: Phù Mỹ - Bình Định

Hộ khẩu thường trú:          Chư kpô- Krông Buk –Đak Lak

Trình độ : Trung cấp          Chuyên ngành: Quản lý thiết bị

ĐTDĐ : 0906 536 267

 

 

Ông :Huỳnh Ngọc Tây            Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày:  10/01/1983       Quê quán : Tây Sơn - Bình Định

Hộ khẩu thường trú:            Xã Pơ Drang – Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Đại Học               Chuyên ngành:  Giáo dục thể chất

ĐTDĐ : 0979 250 833

 

 

TỔ XÃ HỘI

 

 

Ông:Nguyễn Văn Sỹ           Chức vụ : Tổ trưởng

Sinh ngày: 19/5/1973          Quê quán: Hậu Lộc – Thanh Hoá

Hộ khẩu thường trú:             Chư Kpô-Krông Buk –Đak Lak .

Trình độ: Đại học             Chuyên ngành : Sp Tiếng Anh

ĐTDĐ : 0988 567 228

 

Ông :Nguyễn Văn Hùng            Chức vụ :  Tổ phó

Sinh ngày:  16/09/1981       Quê quán : Nông Cống – Thanh Hóa

Hộ khẩu thường trú:            Xã Cưkpô -  Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Đại Học               Chuyên ngành:  Địa – Kĩ thuật

ĐTDĐ : 0985 157 840

Bà : Phạm Thị Hải Yến        Chức vụ : Tổ phó

Sinh ngày: 7/4/1982            Quê quán: Tân Kỳ - Nghệ An

Hộ khẩu thường trú:           Chư Kpô – Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Đại Học              Chuyên ngành: Văn_Sử

ĐTDĐ: 0164 3076 589

 

 

Bà :Bùi Thị Mận              Chức vụ :  Giáo viên

Sinh ngày:2/9/1967             Quê quán: Đông Hưng –Thái Bình

Hộ khẩu thường trú:           Chư Kpô-Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng          Chuyên ngành: SP Văn

ĐTDĐ: 0978 200 161

Bà :       Trần Thị Hương                 

Chức vụ : Phó Hiệu Trưởng  

Sinh ngày: 10/9/1959           Quê quán: Đô Lương - Nghệ An

Hộ khẩu thường trú:             Chưkpô- Krông buk – Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng             Chuyên ngành: SP Văn

ĐTDĐ:0988 526 876

Bà :Phạm Thị Bích Thủy              Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày: 26 / 7/1966         Quê quán: Nghiã Hành – Quảng  Ngãi

Hộ khẩu thường trú:           Chư Kpô-Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Đại Học                 Chuyên ngành: SP Văn

ĐTDĐ: 0909 896 343  

 

Bà:Phan Thị Mến Thương      Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày:30/08/1980        Quê quán:  Hương Khê – Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú:           Chư kpô- Krông Buk – Đak Lak

Trình độ:    Cao Đẳng        Chuyên ngành : Sư Phạm Sử - GDCD

ĐTDĐ : 0978 490 431

Ông:  Trần Quang Trúc  Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày : 16/12/1975 Quê quán: Thanh Chương - Nghệ An

Hộ khẩu thường trú:       Chưkpô- Krông Buk – Đak Lak

Trình độ:    Đại Học       Chuyên ngành: Sử -GDCD

ĐTDĐ:0978 490 413

 

Bà : Ngô Thị Mơ :               Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày: 16/05/1981          Quê quán: Tuyên Hóa – Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú:              Chư

kpô- Krông Buk –Đak Lak 

 

Trình độ : Đại học             Chuyên ngành: Địa

ĐTDĐ : 01662 563 180

 

Bà : Long Thị Ánh Tuyết  :         Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày: 17/10/1981          Quê quán: Quảng Hóa – Cao Bằng

Hộ khẩu thường trú:          Chư kpô- Krông Buk –Đak Lak

Trình độ : Đại Học             Chuyên ngành: Sử - GDCD

ĐTDĐ : 0985 157 840

 

Bà : Trần Thị Thảo  :         Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày: 12 /3/1983          Quê quán: Nghi Xuân – Hà Tĩnh

Hộ khẩu thường trú:          Chư kpô- Krông Buk –Đak Lak

Trình độ : Đại Học             Chuyên ngành: GDCD - Nhạc

ĐTDĐ : 0973 422 993

 

Ông :Đậu Văn Huệ            Chức vụ :  Giáo Viên

Sinh ngày: 17/7/1975   Quê quán : Quảng Trạch - Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú:     Chư Kpô – Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Cao Đẳng      Chuyên ngành:  Mĩ Thuật

ĐTDĐ : 0979 193 397

 

Bà :Mai Thị Ly Ly            Chức vụ : Giáo Viên

Sinh ngày: 27/12/1986          Quê quán: Quảng Nam

Hộ khẩu thường trú:            Cưpao- Thị xã Buôn Hồ -Đak Lak

Trình độ: Đại học                Chuyên ngành: Tiếng Anh

ĐTDĐ:0169 285 8341

 

 

TỔ VĂN PHÒNG

 

 

 

Bà :Nguyễn Thị Hồng Nhung :         Chức vụ :  Tổ trưởng

Sinh ngày: 19/05/1980          Quê quán: Phú Thọ

Hộ khẩu thường trú:              Dli Za – Krông Năng – Dak lak

Trình độ : Trung cấp             Chuyên ngành: Dược

ĐTDĐ : 01682 236 304

 

Bà :Đinh Thị Tâm                Chức vụ : Tổ phó

Sinh ngày: 10/04/1987          Quê quán: Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú:            Chư kpô- Krông Buk –Đak Lak

Trình độ: Trung Cấp           Chuyên ngành: Kế toán

ĐTDĐ:05003 708 839

 

Ông: Hoàng Văn Khương      Chức vụ : Bảo vệ

Sinh ngày: 04/06/1958        Quê quán:  Quảng Trạch – Quảng Bình

Hộ khẩu thường trú:           Chư kpô- Krông Buk – Đak Lak

ĐTDĐ : 0989 444 990

 

 

 
Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Hình ảnh hoạt động

Liên kết Website

 

 

 

Video nổi bậtGet the Flash Player to see this player.

time2online Joomla Extensions: Simple Video Flash Player Module